طراحی سایت | طراحی وبسایت | 02165508015| خدمات سئو |

به وب سایت گروه نرم افزاری پارسه خوش آمدید

 
   

نرم افزار صورت وضعیت نویسی پیمان های ترافیکی
امکانات نرم افزار:
محیط کاربری ساده
مدیریت و تعریف آیتم های ترافیکی
مدریریت دستور کارها
مدیریت صورتجلسات
مدیریت ضرائب پیمان
گزارش خلاصه صورت جلسات یک پروژه
گزارش ریز متره صورتجلسات یک پروژه
گزارش ریز متره کل پروژه
گزارش صورت وضعیت مالی یک پروژه
گزارش خلاصه مالی یک پروژه
و...
با توجه به اینکه در پروژه های ترافیکی تعداد زیادی آیتم وجود دارد که ثبت تعداد و مبالغ مربوط به این آیتم ها در صورتجلسات بسیار وقت گیر میباشد به همین علت این نرم افزار ویژه پیمانکاران ترافیکی تولید گردید .پیمانکاران ترافیکی با ثبت روزانه آیتم های کار کرده به راحتی میتوانند گزارش ریز صورت جلسه ، خلاصه صورت جلسه ، ریز مالی و خلاصه مالی خود را تهیه کرده و مبلغ پروژه خود را در هر لحظه که بخواهند مشاهده نمایند.